Sněmovní tisk 1021
Novela z. o podmínkách obchodování s povolenkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 15. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: RNDr. Pavel Vanoušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1560).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1021/2, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 1638).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 234, dokument 234/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2010 a přijal usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2010 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 14. 4. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1021/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1021/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 11, usnesení č. 1682).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 164/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: letadlo, letecká doprava, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)