Sněmovní tisk 864
Novela z. o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Václav Frank, Alexander Černý, Zdeněk Maršíček) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 20. 1. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2005 jako tisk 864/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, profesionální armáda, vojenský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)