Sněmovní tisk 808
Novela z. o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Bílý, Karel Černý, Václav Frank, Jan Škopík, Robert Vokáč) předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Bílý Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 808/0 dne 3. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 808/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1514).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 808/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 161, usnesení č. 1667).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 78, dokument 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 6. 2005 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 150).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 288/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Policie, Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, parlamentní kontrola, policie, pořizování dat, složení parlamentního výboru, telefon, vyšetřovací komise

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky808/0


ISP (příhlásit)