Sněmovní tisk 800
N.z. o prodejní době v maloobchodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 21. 10. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2004. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 11. 2004 jako tisk 800/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: Antonín Sýkora a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1513).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/4, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 153, usnesení č. 1665).Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Deskriptory EUROVOCu: maloobchodní prodej, otevírací doba, pracovní dobaISP (příhlásit)