Sněmovní tisk 147
Dod. protok. o přidružení období stanoveného článkem 8

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 147/0 dne 17. 12. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 12. 2002 (usnesení č. 74). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 338).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 147/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 147/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 474).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 3. 6. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 9. 2003.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 9. 2003.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská dohoda o přidružení, Evropská unie, Evropské společenství uhlí a oceli, hutnický výrobek, ocel, výjimka z dohody (EU)ISP (příhlásit)