Sněmovní tisk 563
Novela z. o zdrav. péči v nestát. zdrav. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Cabrnoch Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 563/0 dne 16. 1. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2004 jako tisk 563/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2004 (usnesení č. 257). Určil zpravodaje: MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 4. 2004 na 30. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 1. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1022).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 8. 4. 2004 na 30. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: soukromé lékařství, účetnictví, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)