Sněmovní tisk 217
Úmluva o nedovoleném obchodu na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 13. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 2. 2003 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 217/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 711).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 11. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 1. 2004.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 11. 2003 jako senátní tisk 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Bohumil Čada) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 198/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 304).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 5. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 50/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, námořní doprava, nedovolený obchod, obchodování s drogami, psychotropní látkaISP (příhlásit)