Sněmovní tisk 172
Návrh novely Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Kordová Marvanová, Karel Kühnl, František Pelc, Taťána Fischerová, Svatopluk Karásek, Pavel Svoboda) předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2003.
Zástupce navrhovatele: Fischerová Taťána a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 13. 1. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2003 jako tisk 172/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 2. 2003 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 172/5, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 126, usnesení č. 1657).Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, kandidát, organizace voleb, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)