Sněmovní tisk 1087
Novela zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Iva Šedivá, Jitka Gruntová, Josef Vícha, Taťána Fischerová) předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Šedivá Iva a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1087/0 dne 19. 8. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2005 jako tisk 1087/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 329, dokument 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 445).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1087/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1087/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (usnesení č. 2479).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 314/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evidence obyvatel

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, produkty důlního dobývání, zemědělský odpad

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)