Sněmovní tisk 948
Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeňka Stránská, Petr Hort, Pavel Kováčik, Olga Sehnalová, Josef Vejvoda, Jaroslav Palas) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Stránská Zdeňka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 948/0 dne 29. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 948/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2001 (usnesení č. 429). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1726).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 948/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 330, usnesení č. 2054).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 210, dokument 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 210/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 139/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, obecní půda, půda ve vlastnictví státu, veřejná správa, zemědělská nemovitostISP (příhlásit)