Sněmovní tisk 924
Vládní návrh zákona o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 4. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1569).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 924/2, který byl rozeslán 18. 9. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 1730).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 20. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 407/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Toxikománie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, farmakologie, omamná látka, přibližování legislativy, psychotropní látka, statistikaISP (příhlásit)