Sněmovní tisk 921
Vládní návrh zákona o azylu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 921/0 dne 3. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1568).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 921/2, který byl rozeslán 20. 9. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 226, usnesení č. 1734).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková), Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Antonín Petráš).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 116/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 116/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 10. 2001 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 116/5 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2001 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 189).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 10. 2001 poslancům jako tisk 921/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 10. 2001 poslancům jako tisk 921/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 35, usnesení č. 1866).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 2/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, integrace přistěhovalců, politický azyl, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, uprchlíkISP (příhlásit)