Sněmovní tisk 863
Návrh novely zák. o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Z., Kováčik P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 863/0 dne 5. 3. 2001.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 4. 2001 jako tisk 863/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 113/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 1864).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 451/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, katastr nemovitostí, nemovitost, osobní vlastnictví, převod vlastnictví, spoluvlastnictvíISP (příhlásit)