Sněmovní tisk 805
Návrh zákona o chovu psů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kořistka Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 805/0 dne 15. 12. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 805/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, chov zvířat, šlechtění zvířat, trestní odpovědnost, zdraví veřejnostiISP (příhlásit)