Sněmovní tisk 546
Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 808).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 546/2, který byl rozeslán 3. 7. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 350, usnesení č. 1136).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 319, dokument 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 365, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 306/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Potravinářství, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: geneticky modifikovaný organismus, ochrana spotřebitele, označení kvality, potraviny, přibližování legislativy, tabákový průmysl, úprava zboží pro prodej, značení zboží nálepkami, zpracované potravinyISP (příhlásit)