Sněmovní tisk 418
Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 15. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 11. 1999 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Vlasta Štěpová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 650).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 418/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 816).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 195/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 195/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 7. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 75/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, Česká republika, mezinárodní trestní právo, podmínečné propuštění, Rada Evropy, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, soudní úředník, trestní sankceISP (příhlásit)