Sněmovní tisk 317
Návrh ústavního zákona o Ústavě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Výborný Miloslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 17. 8. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 1999 jako tisk 317/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Poslanci, Soudnictví, Ústava České republiky, Ústavní soud, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, soudce, soudní stíhání, trestný čin, ústava, ústavní soudISP (příhlásit)