Sněmovní tisk 28
Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 140/1961 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip, Stanislav Fischer, Jaroslav Gongol, Jaromír Kohlíček, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 1998.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 25. 8. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 1998. Vláda zaslala stanovisko 23. 9. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 9. 1998 jako tisk 28/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Situace krizové, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: katastrofa způsobená člověkem, přírodní katastrofa, trestní zákoník, trestný čin proti lidskosti, trestný čin proti majetkuISP (příhlásit)