Usnesení PS č. 62

k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení (16. října 1998)
ISP (příhlásit)