Sněmovní tisk 225
Návrh vlády ČR na rozdělení fin. prostředků do NIF

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě

Autor: Bašta Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 1999 jako tisk 225/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 1999 (usnesení č. 131). Zpravodajem určen Ladislav Šustr.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 413).Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, ministerská odpovědnost, nadace, plán financováníISP (příhlásit)