Usnesení PS č. 413

k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě /sněmovní tisk 225/ (8. července 1999)
ISP (příhlásit)