Sněmovní tisk 195
Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 26. 4. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 19. 5. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 272).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví, právnická osoba, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, zemědělská nemovitost, zemědělská půdaISP (příhlásit)