Usnesení PS č. 272

k vládnímu návrhu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení (19. května 1999)

Související sněmovní tisky

195 Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zem. a les. pozemků
ISP (příhlásit)