Sněmovní tisk 1271
Smlouva mezi ČR a USA o Komisi J. Williama Fulbrighta

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1271/0 dne 1. 3. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 3. 2002 (usnesení č. 530). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2163).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1271/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2257).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 9. 5. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 5. 2002.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 5. 6. 2002.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, postgraduální studium, Spojené státy, vzdělávací programISP (příhlásit)