Sněmovní tisk 121
Návrh zák. stanovící předpoklady pro výkon některých funkcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Jičínský, Zdeněk Koudelka, Stanislav Křeček, Michael Kuneš, Martin Starec, Jitka Kupčová, Václav Pícl, Vladimír Laštůvka) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 121/0 dne 3. 2. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 3. 1999 jako tisk 121/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 196).Hesla věcného rejstříku: Lustrace, Policie, Vězeňství, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: archiv, evidence obyvatelstva, přechodné soudnictví, rozsudek, soudní dokazování, tajná služba, zákonnost, zaměstnanciISP (příhlásit)