Sněmovní tisk 1147
Vládní návrh zákona o úvěru na financ. českých dálnic B

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1147/0 dne 13. 11. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: František Vnouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 4. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 4. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 132, usnesení č. 1900).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 12. 2001.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 46/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, silniční síť, silniční stavby, úvěry EIBISP (příhlásit)