Sněmovní tisk 945
Návrh novely zákona o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Macháček Antonín a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 24. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2001 jako tisk 945/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2001 (usnesení č. 429). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1784).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 5. 3. 2002 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, parlamentní dokumentISP (příhlásit)