Sněmovní tisk 91
Vládní návrh zák. o podmínkách podnik. v oblasti cest. ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Císař Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 7. 1. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: Pavel Lang a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 91/4, který byl rozeslán 13. 5. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 302).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 42, dokument 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro evropskou integraci, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 1999 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 42/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 6. 1999 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 18. 6. 1999 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 42/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 42/6 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 42/7 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 42/5 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 1999 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 42/8 (zamítá).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 42/4 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 159/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, konkurz, organizovaná cesta, pojistná smlouva, povinné pojištění, smlouva, živnostISP (příhlásit)