Sněmovní tisk 82
Novela zákona upravující spoluvlastnické vztahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Evžen Snítilý, Jan Bláha, Rudolf Tomíček, Vlastimil Aubrecht, Yvona Jungová, Radko Martínek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Snítilý Evžen a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 15. 12. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 1998. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 1999 jako tisk 82/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 22, dokument 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 22/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 22/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 22/4 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 25. 5. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 97/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstvo, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, vlastnický podílISP (příhlásit)