Sněmovní tisk 807
Novely trestního zák. a zák. na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Petra Buzková předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2000Petra Buzková.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 807/0 dne 21. 12. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 807/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, chov zvířat, ochrana zvířat, šlechtění zvířat, trestní odpovědnost, trestný čin proti životnímu prostředí, zdravotní politika



ISP (příhlásit)