Sněmovní tisk 720
Návrh zák. o úpravě majet. vztahů a nároků v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Pavel Pešek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 720/0 dne 18. 9. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 720/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 10. 2000 (usnesení č. 327). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Palas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1344).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 22. 5. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, převoditelný cenný papír, vlastnictví, zemědělská nemovitost, zemědělské družstvoISP (příhlásit)