Sněmovní tisk 578
Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Hanačíková, Vladimír Paulík, Cyril Svoboda, Petr Nečas, Ivan Pilip) předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Hanačíková Ivana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 15. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 578/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 992).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 9. 2000 na 27. schůzi zamítnut (hlasování č. 86, usnesení č. 1183).Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: kriminální policie, náklady řízení, trestní právo, trestní řízení, trestní stíhání, žaloba v trestním řízeníISP (příhlásit)