Sněmovní tisk 576
Návrh novely zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 13. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 576/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 108, usnesení č. 993).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, manželé, odpis, zdanitelný příjemISP (příhlásit)