Sněmovní tisk 535
Vl. zák. o výkonu stát. spr. v energetických odvětvích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 802).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 535/5, který byl rozeslán 19. 9. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20., 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 212, usnesení č. 1201).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2000.
  Návrh zákona 30. 10. 2000 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 11. 2000 poslancům jako tisk 535/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 11. 2000 poslancům jako tisk 535/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 29, usnesení č. 1303).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 458/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, odvětví energetiky, plyn, podpora podnikání, regulace trhu, veřejná správaISP (příhlásit)