Sněmovní tisk 200
Novela zák. souvisejících s Veř. ochr. práv - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 28. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 321).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 13. 10. 1999 na 17. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 63, usnesení č. 458).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/3, který byl rozeslán 1. 12. 1999 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 651).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 12. 1999.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 18/2000 Sb.Související tisk: 199 (Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv).


Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola ústavnosti, ombudsman, sociální zabezpečení, státní tajemstvíISP (příhlásit)