Sněmovní tisk 187
Novela zák. o úpravě majetkových vztahů družstev

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 187/0 dne 20. 4. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Palas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 19. 5. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 270).Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, nabytí vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)