Sněmovní tisk 129
Novela zákona o České lékařské komoře, ČSK a ČLK

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Pavel Šafařík) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 10. 2. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 1999 jako tisk 129/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komory

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékárník, profesní komora, zubní lékařISP (příhlásit)