Sněmovní tisk 1189
Návrh zákona o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka, Janata, Lastovecká.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1189/0 dne 11. 12. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2002 jako tisk 1189/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2002 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2070).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1189/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1189/3, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 2275).

Senát

 • PS

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řádISP (příhlásit)