Sněmovní tisk 1181
Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnictví obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Tom Zajíček, Pavel Pešek, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Zajíček Tom a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1181/0 dne 3. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 1. 2002 jako tisk 1181/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2064).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1181/5, který byl rozeslán 25. 4. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 2268).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 303, dokument 303/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 303/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 303/3 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako tisk 303/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1181/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1181/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 12).Hesla věcného rejstříku: Katastr, Správa obcí a měst, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, obec, převod vlastnictví, veřejný majetekISP (příhlásit)