Sněmovní tisk 1108
Návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Jaromír Talíř) předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Janeček J., Talíř J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 10. 10. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2001 jako tisk 1108/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: propagace, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politikaISP (příhlásit)