Sněmovní tisk 1
Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 1/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 1998 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 51).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 2. 2. 1999 na 9. schůzi přerušeno (hlasování č. 10, usnesení č. 140).
  Návrh zákona v obecné rozpravě 23. 3. 1999 na 10. schůzi zamítnut (hlasování č. 18, usnesení č. 187).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, referendum, ústava, ústavní soudISP (příhlásit)