Sněmovní tisk 223
Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 223/0 dne 20. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 404).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 223/3, který byl rozeslán 5. 11. 1997 v 20:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 565).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/103, dokument 1997/103/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/75, které bylo rozdáno jako tisk 1997/103/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/42, které bylo rozdáno jako tisk 1997/103/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/45, které bylo rozdáno jako tisk 1997/103/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/78, které bylo rozdáno jako tisk 1997/103/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/167).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 1997 poslancům jako tisk 223/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 1997 poslancům jako tisk 223/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 11).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 6. 2. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 15/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Papíry cenné

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, finanční trh, kapitálový trhISP (příhlásit)