Sněmovní tisk 384
Návrh na přístup ČR k Severoatlantické smlouvě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Šedivý Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Jaroslav Šedivý předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 4. 1998 jako senátní tisk 98037/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  František Konečný), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/26, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/23, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/30, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/4 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/38, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/5 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/11, které bylo rozdáno jako tisk 1998/37/6 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 4. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/57).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, obranná politika, vojenská spolupráceISP (příhlásit)