Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1998

2. volební období

643

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 20. schůze 12. února 1998

 

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

 

Poslanecká sněmovna

 

I. přikazuje vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ k projednání

- zahraničnímu výboru,

- výboru pro obranu a bezpečnost,

- ústavně pravnímu výboru,

- rozpočtovému výboru,

- výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,

- petičnímu výboru.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Josef Hojdar v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP