Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 12. února 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.08 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec František Brožík
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Gross
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla přerušena v 11.00 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o elementární klid v jednacím sále, abych mohla pokračovat. Vzhledem k tomu, že mě někteří poslanci upozornili, že pan zpravodaj Holáň nenastínil pořadí, v jakém se bude o těchto návrzích hlasovat, jsem přesvědčena, že plně v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny je, abychom hlasovali v pořadí
Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení

Poslanec Michal Prokop
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr kultury ČR Martin Stropnický
Poslanec Jan Kostrhun


71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Robert Kolář


21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


66. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


67. Návrh na volbu člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Robert Kolář
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 13.13 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení

Poslanec Josef Borák
Poslanec Josef Janeček


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Pavel Bratinka
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Vladimír Budinský


77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek


79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Březina
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 15.48 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal


98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Rudolf Šmucr
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Petr Zajíc
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslankyně Radomíra Nývltová
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslankyně Radomíra Nývltová
Poslankyně Květoslava Čelišová
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Jan Vik
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Květoslava Čelišová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Jan Vik
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Vik
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Rudolf Šmucr
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Pan dr. Sládek byl opakovaně vyzván s užitím slov
Dr. Sládek si po přečtení příkazu k zatčení vyndal osobní věci z kapes, předal je muži s mobilním telefonem s tím, že nechce, aby mu bylo něco odcizeno. Následně muži začali vykřikovat
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Rudolf Šmucr
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Frank
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Martin Smetana
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Martin Smetana
Ministr ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Ministr vnitra Cyril Svoboda
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslankyně Radomíra Nývltová
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP