Sněmovní tisk 226
Návrh novely zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/16, dokument 1998/16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (PaedDr.  František Vízek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/4, které bylo rozdáno jako tisk 1998/16/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/1, které bylo rozdáno jako tisk 1998/16/4 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/1, které bylo rozdáno jako tisk 1998/16/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/13, které bylo rozdáno jako tisk 1998/16/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/25).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 4. 1998 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 12. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 777).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 29. 5. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 112/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Přestupky, Toxikománie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, obchodování s drogami, omamná látka, policie, psychotropní látka, správní delikt, správní právoISP (příhlásit)