Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 12. května 1998

Následující část


(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Vik
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tomáš Páv
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Petr Vrzáň
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ivan Kočárník
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslankyně Anna Röschová


1. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 179/7, 226/7, 179/8, 226/8/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Čestmír Hofhanzl


2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisky 300/5 a 300/6/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Milan Uhde
Poslanec František Čech
Poslanec Petr Vrzáň
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena v 16.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.33 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Jan Vik


3. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 350/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.50 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Pavel Šafařík


5. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení

Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 17.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.12 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Předseda PSP Miloš Zeman


5. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení

Ministr vnitra Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jaroslav Bašta
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Andrej Gjurič
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena v 18.53 hodin.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP