Sněmovní tisk 220
Vládní návrh zákona, kterým se mění a dop. trestní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/76, dokument 1997/76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (PaedDr.  František Vízek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/55, které bylo rozdáno jako tisk 1997/76/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/30, které bylo rozdáno jako tisk 1997/76/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 17. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/61, které bylo rozdáno jako tisk 1997/76/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 9. 1997 na 1997/8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/129).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 10. 1997.

Zákon vyhlášen 13. 10. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 253/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Toxikománie, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, hlava státu, hospodářský trestný čin, obchodování s drogami, trestní zákoník, trestný čin proti majetkuISP (příhlásit)