Sněmovní tisk 218
Vládní návrh ústavního zákona o vytvoř. vyšších územních c.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta, Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/86, dokument 1997/86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šenkýř), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 10. 1997 a přijal usnesení č. 1997/22 (doporučuje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/25 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/35 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/26, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/60 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/28 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/38, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/31, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/1, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/4 (záznam z jednání).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 2. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/1, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/5 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/75, které bylo rozdáno jako tisk 1997/86/6 (přerušuje projednávání).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/150).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 31. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 347/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní, Ústava České republiky, ústavní zákony

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, ústava, územní samosprávaISP (příhlásit)