Sněmovní tisk 1668
Interpelace poslankyně Marie Stiborové


Autor: Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci Statutu Rady Evropy
Podáno: 1995-04-19
Odesláno adresátovi: 1995-04-24
Odpověď rozeslána 19.04.1995 jako tisk 1668 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)